fbpx

Yleiset vuokrausehdot

Koneunion Oy:n lisäykset yleisiin vuokrausehtoihin

1. Vuokrahinta ja veloitusperusteet määräytyvät kulloinkin voimassaolevan hinnaston
mukaan, ellei toisin ole sovittu. Yksityishenkilöitä koskee ”Konevuokraus,
YKSITYISILLE” -hinnasto, yrityksiä koskee ”Konevuokraus, KANTA-
ASIAKASYRITYKSET” -hinnasto. Vuokralleantaja voi soveltaa ”Konevuokraus, KANTA-
ASIAKASYRITYKSET” -hinnaston hintoja myös yksityishenkilöille. Tästä huolimatta
yksityishenkilöiltä peritään vuokraa kohdan 2. yksityishenkilöitä koskevien
määritelmien mukaisesti.
Vuokralleantaja pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin ja mahdollisiin painovirheisiin.

2. Yksityishenkilöiltä peritään vuokraa pääsääntöisesti 6 päivää / viikko, eli
arkityöpäivät sekä lauantai (ma-la). Tuotteita sunnuntaisin käytettäessä veloitetaan
myös sunnuntait. Yrityksiltä peritään vuokraa pääsääntöisesti 5 päivää / viikko, eli
arkityöpäivät (ma-pe). Viikonloppuisin tuotteita käytettäessä vuokra veloitetaan
myös viikonlopuilta (la-su).
Poikkeuksina sekä yksityis-, että yritysasiakkaiden kohdalla on kalusto, jonka
veloitusperusteeksi on määritelty 7 päivää / viikko. Nämä tuotteet eritelty
hinnastossa.
Tuotteesta riippumatta vuokrapäivä sisältää laitteen käyttöä 8h / päivä. Ylitunnit
veloitetaan kunkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti, ellei toisin ole sovittu.

3. Vuokra-ajaksi ei lueta tuotteen palautuspäivää, jos tuote palautuu kaikilta osin
vuokralleantajalle palautuspäivänä ennen kello 08:00 tai asiakas on tilannut
vuokralleantajalta noutokyydin ennen kello 08:00. Tällöin vuokra-aika voidaan
päättää edelliselle maksulliselle päivälle.

4. Asiakkaan tiedot tallennetaan sähköiseen asiakasrekisteriimme laskutusta- sekä
yhteydenpitoa varten. Vuokrasopimus tallennetaan paperiseen tai sähköiseen
arkistoon. Vuokralleantajalla on mahdollisuus tarkastaa asiakkaan luottotiedot.
Asiakkaalla on oikeus pyytää tiedot vuokralleantajalta kaikista asiakasta koskevista
tallennetuista tiedoista. Tiedot poistetaan rekisteristämme heti, kun niiden
säilyttämiselle ei ole lainmukaista perustetta. Koneunion Oy:n tietosuojaseloste on
asiakkaan nähtävillä jokaisessa Koneunion Oy:n toimipisteessä sekä kotisivuilla
www.koneunion.fi.

5. Vuokralleottaja on vastuussa siitä, että ilmoitetut laskutustiedot on ilmoitettu
vuokralleantajalle oikein. Virhetilanteista aiheutunut haitta ja aiheutuneet kulut
vuokralleantaja veloittaa asiakkaalta. Vuokralleantaja perii vuokralaskujen
yhteydessä kulloinkin voimassa olevat käsittely- ja laskutuskulut. Maksun

viivästyessä peritään viivästyskorkona kuluttajalta korkolain mukainen kulloinkin
voimassa oleva viivästyskorko ja yrityksiltä/elinkeinonharjoittajilta 16 %
viivästyskorko. Vuokralleantajalla on viivästyskoron lisäksi oikeus periä kohtuulliset
perintäkulut. Mikäli vuokralleottaja laiminlyö kaluston palautusvelvollisuutensa on
vuokralleantajalla oikeus periä kaluston etsintä- ja noutokustannukset
täysimääräisenä.

6. Vuokralleottaja vastaa tuotteiden kuormaamisesta ja palautuksesta.
Vuokralleantaja ei vastaa lastaamiseen, kuorman sidontaan tai kuorman purkuun
liittyvistä riskeistä. Vuokralleantaja voi vuokralleottajaa auttaakseen auttaa
esimerkiksi työkoneella kuormaamisessa tai kuorman purussa, mutta tällöinkin
vastuu on yksin vuokralleottajalla.

7. Vuokratuote voi olla rahoitusyhtiön omistuksessa. Rahoitusyhtiöllä on mahdollisuus
ottaa tuote haltuunsa niin halutessaan. Tällaisessa tilanteessa vuokralleantaja ei
vastaa vuokralleottajalle aiheutuvista välillisistä vahingoista.

8. Vuokralleottajan laiminlyödessä vuokratuotteen hoidon, huollon tai ylläpidon, on
vuokralleantaja oikeutettu veloittamaan koko vuokrasuhteen ajalta korotettua
vuokraa. Tällaisia laiminlyöntejä ovat mm. rasvauksen laiminlyönti tai automaattisen
rasvarin täytön ja määrän seurannan laiminlyönti, moottoriöljyn lisäyksen ja määrän
seurannan laiminlyönti, jäähdytysnesteen lisäyksen ja määrän seurannan
laiminlyönti tai mikä vain vastaava vuokratuotteeseen kohdistunut laiminlyönti, joka
kuluttaa vuokratuotetta normaalia enemmän tai aiheuttaa jotain muuta haittaa
vuokratuotteelle. Vuokran korotus on aina vähintään 20% kunkin voimassa olevan
hinnaston mukaisesta vuokrahinnasta.

9. Vuokratuotteiden vuokrahintaan sisältyy aina A-vakuutuksen myöntämä
työkonekasko (poislukien hinattavat vuokratuotteet). Vakuutus kattaa vain
työkoneelle aiheutuneet vahingot, ei vastapuolen vahinkoja. Työkonekaskossa
sovelletaan A-vakuutuksen vakuutusehtoja. Työkonevahingon sattuessa
vuokralleottajan omavastuu on 3720 euroa. Vuokralleottajalla on mahdollisuus
ottaa sopimusta tehdessään UNION-Turva, jonka hinta on 3% toteutuneesta
vuokrahinnasta. UNION-Turva keventää omavastuun A-vakuutuksen Työkonekaskon
vakuutusehtojen piiriin kuuluvien vahinkojen osalta 1240 euroon.
Liikennevakutuksen piiriin kuuluvien tuotteiden liikennevahinkojen osalta
omavastuu on 1240 EUR.