fbpx

Yleiset vuokrausehdot

Koneunion Oy:n lisäykset yleisiin vuokrausehtoihin

1. Vuokrahinta ja veloitusperusteet määräytyvät kulloinkin voimassaolevan hinnaston
mukaan, ellei toisin ole sovittu. Hinnastossa olevista hinnoista voidaan poiketa kanta-
asiakas alennuksilla ja pitemmillä vuokrasuhteilla. Vuokrasuhteen avausmaksu 7€ sis.alv.
veloitetaan alle 30€ sis.alv. ostoksista. Pienlaskutuslisä 11.16€ sis.alv. alle 248€ sis.alv.
laskuille. Tuntityön hinta muualla määrittelemättömille töille 74.40€ sis.alv.
Vuokralleantaja pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin ja mahdollisiin painovirheisiin.

2. Yksityishenkilöiltä peritään vuokraa pääsääntöisesti 6 päivää / viikko, eli arkityöpäivät
sekä lauantai (ma-la). Tuotteita sunnuntaisin käytettäessä veloitetaan myös sunnuntait.
Yrityksiltä peritään vuokraa pääsääntöisesti 5 päivää / viikko, eli arkityöpäivät (ma-pe).
Viikonloppuisin tuotteita käytettäessä vuokra veloitetaan myös viikonlopuilta (la-su).
Poikkeuksina sekä yksityis-, että yritysasiakkaiden kohdalla on kalusto, jonka
veloitusperusteeksi on määritelty 7 päivää / viikko. Nämä tuotteet eritelty hinnastossa.
Tuotteesta riippumatta vuokrapäivä sisältää laitteen käyttöä 8h / päivä. Ylitunnit
veloitetaan kunkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti, ellei toisin ole sovittu.

3. Vuokra-ajaksi ei lueta tuotteen palautuspäivää, jos tuote palautuu kaikilta osin
vuokralleantajalle palautuspäivänä ennen kello 08:00 tai asiakas on tilannut
vuokralleantajalta noutokyydin ennen kello 08:00. Tällöin vuokra-aika voidaan päättää
edelliselle maksulliselle päivälle.

4. Asiakkaan tiedot tallennetaan sähköiseen asiakasrekisteriimme laskutusta- sekä
yhteydenpitoa varten. Vuokrasopimus tallennetaan paperiseen tai sähköiseen arkistoon.
Vuokralleantajalla on mahdollisuus tarkastaa asiakkaan luottotiedot. Asiakkaalla on oikeus
pyytää tiedot vuokralleantajalta kaikista asiakasta koskevista tallennetuista tiedoista.
Tiedot poistetaan rekisteristämme heti, kun niiden säilyttämiselle ei ole lainmukaista
perustetta. Koneunion Oy:n tietosuojaseloste on asiakkaan nähtävillä jokaisessa Koneunion
Oy:n toimipisteessä sekä kotisivuilla www.koneunion.fi.

5. Vuokralleottaja on vastuussa siitä, että ilmoitetut laskutustiedot on ilmoitettu
vuokralleantajalle oikein. Virhetilanteista aiheutunut haitta ja aiheutuneet kulut
vuokralleantaja veloittaa asiakkaalta. Vuokralleantaja perii vuokralaskujen yhteydessä
kulloinkin voimassa olevat käsittely- ja laskutuskulut. Maksun viivästyessä peritään
viivästyskorkona kuluttajalta korkolain mukainen kulloinkin voimassa oleva viivästyskorko
ja yrityksiltä/elinkeinonharjoittajilta 16 % viivästyskorko. Vuokralleantajalla on
viivästyskoron lisäksi oikeus periä kohtuulliset perintäkulut. Mikäli vuokralleottaja
laiminlyö kaluston palautusvelvollisuutensa on vuokralleantajalla oikeus periä kaluston
etsintä- ja noutokustannukset täysimääräisenä.

6. Vuokralleottaja vastaa tuotteiden kuormaamisesta ja palautuksesta. Vuokralleantaja ei
vastaa lastaamiseen, kuorman sidontaan tai kuorman purkuun liittyvistä riskeistä.
Vuokralleantaja voi vuokralleottajaa auttaakseen auttaa esimerkiksi työkoneella
kuormaamisessa tai kuorman purussa, mutta tällöinkin vastuu on yksin vuokralleottajalla.

7. Vuokratuote voi olla rahoitusyhtiön omistuksessa. Rahoitusyhtiöllä on mahdollisuus
ottaa tuote haltuunsa niin halutessaan. Tällaisessa tilanteessa vuokralleantaja ei vastaa
vuokralleottajalle aiheutuvista välillisistä vahingoista.

8. Vuokralleottajan laiminlyödessä vuokratuotteen hoidon, huollon tai ylläpidon, on
vuokralleantaja oikeutettu veloittamaan koko vuokrasuhteen ajalta korotettua vuokraa.
Tällaisia laiminlyöntejä ovat mm. rasvauksen laiminlyönti tai automaattisen rasvarin täytön
ja määrän seurannan laiminlyönti, moottoriöljyn lisäyksen ja määrän seurannan
laiminlyönti, jäähdytysnesteen lisäyksen ja määrän seurannan laiminlyönti tai mikä vain
vastaava vuokratuotteeseen kohdistunut laiminlyönti, joka kuluttaa vuokratuotetta
normaalia enemmän tai aiheuttaa jotain muuta haittaa vuokratuotteelle. Vuokran korotus
on aina vähintään 20% kunkin voimassa olevan hinnaston mukaisesta vuokrahinnasta.

9. Ellei vuokralleottajalla ole omaa vuokrakaluston kattavaa vakuutusta, vuokriin lisätään
vakuutusmaksu. Vakuutusmaksun hinta on 5% tuotteen vuokrasta. Mikäli
vuokralleottajalla on oma vakuutus, hänen tulee toimittaa vakuutustodistus
vuokrasuhteen alussa. Työkonekaskossa sovelletaan Fennian vakuutusehtoja.
Työkonevahingon sattuessa vuokralleottajan omavastuu on 1240 euroa. Mikäli vakuutus ei
korvaa asiakkaalla aiheutunutta vahinkoa, on asiakas velvollinen korvaamaan vahingon
täysimääräisenä.